ДОО №162 "Азем" Дошкольная образовательная организация №162 "Азем"

Новости

Руководство  для  возобновления  работы  дошкольных  образовательных  организаций   после карантина  с  целью  недопущения  распространения  коронавируса.
06.07.2020 3
Ак калпак ыйык кыргызда Кадырлап жургун ,баалагын Ал кыргыздын тумары Башындан алба урматта
11.03.2020 56
Уч буроо,жалгыз тээк,уч кыл комуз, Чертилбейт,кууго келбейт,чебер колсуз. Опоной,коргон козго жопжонокой, Бирок да онору бар айтып болгус.
11.11.2019 113
Жолдошу атам Чынгыздын, Жөлөгү, уулу Кыргыздын. Жети атам сүйлөп өткөн тил, Түгөнгүс кенчи Кыргыздын!.
11.11.2019 87
1 / 212